Prece 0 gab.

Summa 0.00 €

Mēs, MB Amūras (turpmāk tekstā — Pārdevējs, Mēs), cienām jūsu privātumu. Ši privātuma politika (turpmāk – Politika) attiecas uz jūsu personas datiem, ko esat sniedzis Pārdevējam.

Pārdevējs apstrādā personas datus, tikai pamatojoties uz personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasībām. .

Pārdevējs apstrādā tikai tik daudz personas datu, cik nepieciešams konkrēta mērķa sasniegšanai, un glabā tos tikai tik ilgi, cik nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai.

Jūs vienmēr varat sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu lūdzu, sazinieties ar info@vissmakskerniekiem.lv, ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi.

KĀDĀM NOLŪKĀM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATU?

 • Pārdošanas, maksājumu un loģistikas nolūkos

Mēs apstrādājam jūsu personas datus (vārds, uzvārds, adrese , kontakttālrunis, e-pasts, kas nodrošina pārdošanu, maksājumus un loģistiku.>

Kad vēlaties saņemt informāciju par Pārdevēja organizētajām akcijām, saņemt ziņas par Pārdevēja darbību un pakalpojumiem, mēs apstrādājam Jūsu norādītos kontaktpersonas datus. Bet jūs varat atteikties no šī pakalpojuma, nosūtot e-pastu Pārdevējam. paštu info@vissmakskerniekiem.lv.

Alternatīva

 • Tiešā mārketinga nolūkiem

Mūsu mērķis – lai nosūtītu jums noderīgu, būtisku informāciju un piedāvājumus saistībā ar mūsu darbību. Mēs izmantojam jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru) mārketinga nolūkos tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas.

Personas datus var izmantot tiešā mārketinga nolūkos šādos gadījumos:

 • Pa elektronisko pastu nosūtot ar Pārdevēja darbību saistītus piedāvājumus;
 • Pa elektronisko pastu informējot par jaunumiem, kas saistīti ar Pārdevēja darbību;

Jūs nevar piekrist jūsu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, nosūtot e-pastu. paštu: info@vissmakskerniekiem.lv.

SĪDAKfailu IZMANTOŠANA

Ja apmeklējat mūsu vietni, Pārdevējs var apkopot jūsu apmeklējuma laikā iegūtos datus (IP adrese utt.). Dati tiek vākti, izmantojot sīkfailus (Sīkdatnes) un citas līdzīgas tehnoloģijas.

Sīkfaili nodrošina drošu un efektīvu vietnes darbību, analizē jūsu paradumus un ļauj piedāvāt interesējošus piedāvājumus pakalpojumus un saturu, kas attiecas uz jums. Informācijai par sīkfailiem varat sekot līdzi savas pārlūkprogrammas iestatījumos. 

KAS IR JŪSU PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI?

Informējam, ka Pārdevējs izmanto pakalpojumu sniedzējiem. Tie ir reklāmas, mārketinga, informācijas tehnoloģiju, loģistikas uzņēmumi, kuriem Jūsu personas dati tiek izpausti tikai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā apjomā.

Jūsu personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm un iestādēm, citām personām, kas veic funkcijas, kas tām piešķirtas ar likumu, ja tas ir obligāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU DATI?

Personas dati tiek apstrādāti. ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams apstrādes nolūkos. Personas datu glabāšanas termiņš tiek noteikts, ņemot vērā tiesību aktu prasības (piemēram, regulējot arhivēšanas termiņu u.c.). Dati, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti 2 gadus pēc jūsu piekrišanas saņemšanas, ja vien jūs iepriekš neatsaucat savu piekrišanu.

TREŠĀS PERSONAS INFORMĀCIJA TīmEKĻA LAPĀ
Pārdevēja tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm un sociālajiem tīkliem. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu sniegtās informācijas saturu, privātuma politiku un piemērojamiem datu drošības pasākumiem. Trešās personas var apstrādāt personas datus ar citiem nosacījumiem nekā Pārdevējs, tāpēc, lūdzu, sazinieties ar tām, lai uzzinātu par viņu personas datu apstrādi.

KĀDAS IR JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS?

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • saņemt informāciju par vai Pārdevējs apstrādā jūsu personas datus un, ja tā, tad ar tiem iepazīties;
 • lūgt labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai neprecīzi;
 • >
 • nepiekrītat jūsu personas datu apstrādi. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati tiek apstrādāti leģitīmu iemeslu dēļ, kas ir lielāki par jūsu interesēm;
 • dot piekrišanu, piemēram, datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. Piekrišanas atsaukšana ir nederīga un neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu, ja, piemēram, jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, lai atbilst mērķiem, kuriem tie tika savākti; ja jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
 • pieprasīt jūsu personas datu pārsūtīšanu, ko iš Mēs esam saņēmuši jūs datorlasāmā formātā ar jūsu piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkā, kad dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem un kad tas ir tehniski iespējams;
 • ierobežot personas datu apstrādi; , izņemot uzglabāšanu, kad, piemēram, personas dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktus vai Politikas prasības; Pārdevējam vairs nav nepieciešami š dati izvirzīto mērķu sasniegšanai;
 • iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pārkāpjot jūsu tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
 • li>

Ja jums ir šaubas vai jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, vispirms sazinieties ar mums pa e-pastu. paštu info@vissmakskerniekiem.lv. 

JŪSU PIEPRASĪJUMA IZSKATĪŠANA

 • Pieprasījums par apstrādi no saviem personas datiem, varat nosūtīt pārdevējam e-pastu sūtīt uz info@vissmakskerniekiem.lv vai sūtīt uz adresi Dvaro st. 39-3, lūdzu, apstiprinot Jūsu identitāti.
 • Jūsu personas datu apstrādes pieprasījumu mēs apstrādāsim 1 mēneša laikā, ja vien tas neprasīs 2 mēnešus pieprasījuma sarežģītības dēļ, taču noteikti informēsim par mēs jūs informēsim.
 • Mēs sniegsim atbildi uz pieprasījumu jūsu pieprasījuma izvēlētajā veidā, izņemot gadījumus, kad mēs nevaram izpildīt jūsu pieprasījumu šādā veidā.

PERSONAS DATU apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Parasti jūsu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā, bet gadījumos saskaņā ar tiesību aktiem, tos var pārsūtīt un apstrādāt ārpus ES/EEZ robežām.

KO MĒS DARAM, LAI AIZSARDZĪTU JŪSU DATU?

Jūsu personas dati dati ir aizsargāti pret jūsu datu zudumu, neatļautu izmantošanu vai neatļautām izmaiņām. .

Mēs esam pastāvīgi ieinteresēti labā datu aizsardzības praksē un tehniskajos pasākumos, tāpēc esam ieviesuši uzticamus fiziskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu visus informāciju, kas saistīta ar jums.

KĀ SAZINĀTIES AR MUMS?< /strong>

Ja jums ir jautājumi vai pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums – MB Amūras.

E-pasts. pasts: info@vissmakskerniekiem.lv.

Adrese: Dvaro st. 39-3, Šiauliai

POLITIKAS ATJAUNINĀJUMS

Mēs paturam tiesības periodiski atjaunināt un mainīt politiku. Mēs jūs informēsim par jebkurām izmaiņām Kopienas vietnē, tāpēc iesakām regulāri apmeklēt un iepazīties ar pašreizējo politikas versiju.
Pēdējais Privātuma politikas atjauninājums 2020-01-01