Prece 0 gab.

Summa 0.00 €

Noteikumi preču pirkšanai un pārdošanai e-veikalā www.vissmakskerniekiem.lv

1. Definīcijas
1.1. Noteikumi > & nbsp; - šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi e -veikalā www.vissmakskerniekiem.lv.
1.2. Pārdevējs & nbsp; - Tadas individuālā darbība Stanelis, reģistrācijas adrese Dvaro str. 39-3, Šauļi.
1.3. Veikals & nbsp; - e -veikals www.vissmakskerniekiem.lv
1.4. Pircējs & nbsp; - & nbsp fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības slēgt darījumus savā vārdā saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, un šo personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.
1.5. Personas dati & - pircēja vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, dzimšanas datums, dzimums. & nbsp;

2.Vispārīgi noteikumi
2.1. Šie noteikumi nosaka Pārdevēja un Pircēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, pērkot preces Veikalā, pirkumu , samaksa, piegāde, preču atgriešanas procedūra un citi jautājumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu veikalā.
2.2.> 2.3. Pircējam netiek dota iespēja iepirkties veikalā, ja viņš nav pazīstams saskaņā ar Noteikumiem un / vai nepiekrīt tiem.
2.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un / vai papildināt Noteikumus. Noteikumu grozījumi un / vai papildinājumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Veikalā.
2.5. Ja pēc Noteikumu papildināšanas vai grozīšanas Pircējs turpina izmantot Veikala sniegtos pakalpojumus, apstiprina, ka ir tiesības pirkt preces Veikalā, ti atbilst Noteikumu 1.4. lpp.
2.7. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs Veikalā veido iepirkumu grozu, izvēlas piegādes veidu (savākšanu), izvēlas maksājuma veidu, apstiprina, ka ir izlasījis Noteikumi un klikšķis uz pogas "Pasūtīt".

2.8.Visi līgumi, kas noslēgti starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāti MB "AMŪRAS". & nbsp;

3.Personas datu konfidencialitāte un apstrāde
3.1. Pirms pirkuma veikšanas Veikalā Pircējam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, piegāde) adrese) attiecīgajos Pārdevēja sniegtajos informācijas laukos, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas nepieciešami preču iegādei, piegādei un izpildei.
3.2. tādā apjomā, kāds nepieciešams pasūtījuma izpildei. , datu apstrāde vai Pārdevēja darbību plānošana un analīze. Pārdevējam ir arī tiesības izmantot Pircēja personas datus, lai reklamētu un sniegtu informāciju Pircējam Pārdevēja darbības ietvaros. Pircēja datus var izmantot informācijas nosūtīšanai vai citām tiešsaistes veikala darbībām tikai ar Pircēja piekrišanu. 2.2. Noteikumi Šī juridiskā dokumenta apstiprināšana, kas veikta saskaņā ar 1. punktā noteikto procedūru, kopā ar piekrišanu personas datu izmantošanai šajos noteikumos paredzētajam mērķim.
3.3. E-pasta adrese un / vai tālruņa numurs nosūtīs informāciju, kas nepieciešama pasūtījuma pabeigšanai.
3.4. Pircējs apstiprina, ka viņam ir bijusi piekļuve personas datu apstrādes nosacījumiem un viņam ir šādas tiesības:
1. piekļūt jūsu datiem un pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus personas datus;
2. aizliegt savākt un apstrādāt viņa personas datus jebkurā laikā, izņemot gadījumus, kas nepieciešami, lai izpildītu prasības, kas izriet no pārdošanas līguma vai Pasūtījuma izpildes;
3. pieprasīt labot, iznīcināt vai apturēt personas datu apstrādi, atteikties apstrādāt viņa datus tiešā mārketinga nolūkos, nosūtot paziņojumu pa e-pastu. pa e-pastu info@vissmakskerniekiem.lv vai iesniedzot to 1.2. punktā norādītajā Pārdevēja juridiskās adreses adresē. punktu. & nbsp;

4. Pircēja tiesības un pienākumi
4.1. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām noteikto cenu.

< strong> 5. Pārdevēja tiesības un pienākumi
5.1. & nbsp; Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot e-pastu. veikala sniegtie pakalpojumi.
5.2.Ja Pircējs mēģina sabojāt e-pastu. veikala darbības stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-pastam.
5.3 Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt e-pasta sūtīšanu.
5.4. Pārdevējam ir tiesības atcelt savu pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs, izvēloties bezskaidras naudas norēķinu veidus, nemaksā par precēm 2 (divu) darba dienu laikā no veicot pasūtījumu.
5.5. Veikalam ir tiesības atkāpties no noslēgtā pārdošanas līguma, ja līgumā noteikto preču krājumi ir beigušies, kā arī ja līgumu ir noslēgusi persona, kurai nebija tiesību lai noslēgtu līgumu saskaņā ar šiem noteikumiem.
& nbsp;
6. Preču pasūtīšana un apmaksas kārtība
6.1. El. Veikalā Pircējs var iegādāties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
6.2. pa e-pastu info@vissmakskerniekiem.lv (jebkurā laikā)

6.3. veikalā un izveidotajā pasūtījumā iekļauj PVN. Veikals patur tiesības mainīt preču cenas nodokļu likmju izmaiņu gadījumā. Pēc distances līguma noslēgšanas preču cena nemainās.
6.4. Pircējs maksā par precēm vienā no šādiem veidiem:
1. Maksājums tiešsaistē. Ja izvēlaties šo preču apmaksas veidu, maksājums tiek veikts, izmantojot maksājumu iniciēšanas pakalpojumu (turpmāk līgumā MIP), kura operators ir UAB OPAY solutions,
2. Ja Pircējs vēlas, lai prece tiktu piegādāta uz ārzemēm, viņam par viņa pasūtījumu jāraksta uz e -pastu info@vissmakskerniekiem.lv. Izvēloties šo maksājuma veidu, Pircējs saņems ģenerētu avansa rēķinu, saskaņā ar kuru pārskaitījumu var veikt atbilstoši rekvizītiem kontā. Pēc tam, kad pircējs ir samaksājis par izvēlētajām precēm, uz e-pastu. PVN rēķins tiek nosūtīts pa pastu.
6.5.MIP ļauj norēķināties par izvēlētajām precēm šādos veidos:
1. maksāt, izmantojot AB SEB bankas, AB bankas "Swedbank", Luminor Bank AB, AB Šiaulių bankas, AB "Citadele" bankas, UAB "Medicinos bankas" elektroniskās banku sistēmas;
6.6. Maksājuma veids "tiešsaistes maksājums", atbildība par datu drošību ir UAB "OPAY" ", M. K. Paco iela 4 (IX - ieeja), LT -10309 Viļņa.